Bilant 31.03.2017
 
Anexa 1 la Bilanț 31.03.2017
Anexa 1 la Bilant 31.03.2017 – editabil
Notă explicativă la formularul de bilanț din 31.03.2017

Cont de executie buget la 31.01.2017
Cont de execuție buget la 28.02.2017
Cont de execuție buget la  31.03.2017
Cont de execuție buget la 30.04.2017
Cont de execuție buget la 31.05.2017
Cont de execuție buget la 30.06.2017
Cont de execuție buget la 30.06.2017 – editabil