Mezei Ramona Ioana Director general

biblioteca @ bibmet.ro

Ovidiu Drăgulinescu Director (economic)

ovidiu.dragulinescu @ bibmet.ro

Florentina Dobrogeanu-Ipsilante Director (de specialitate)

florentina.dobrogeanu @ bibmet.ro

Gabriela Constantinescu Contabil șef

gabriela.constantinescu @ bibmet.ro contabilitate @ bibmet.ro

Marilena Chiriță Birou Formare profesionala. Metodologic

marilena.chirita@bibmet.ro formare @ bibmet.ro

Andrei-George Metehău Șef Serviciu Comunicare. Marketing. Coordonare şi dezvoltare proiecte

andrei.metehau@bibmet.ro

Marilena-Dana Petrescu Șef Serviciu Catalogare. Clasificare. Indexare

dana.petrescu @ bibmet.ro catalogare @ bibmet.ro

Serviciul Resurse umane. Juridic. Formare profesionala

Ioana Valeria Alexe Serviciul Dezvoltarea si Evidenta Colectiilor

ioana.alexe @ bibmet.ro

Dragoș Ciprian Vîrșescu Șef Serviciu Serviciul Filiale sector 1

dragos.virsescu @ bibmet.ro

Ioan Alexandru Florea Șef Serviciu Institutul Mircea Eliade

ioan.florea @ bibmet.ro

Marilena Taloș Șef serviciu Serviciul Filiale sector 2-6

marilena.talos @ bibmet.ro

Oana Maria Sava Șef Birou Filiale sector 4

oana.sava @ bibmet.ro

Adriana Pană Șef Birou Filiale sector 2

adriana.pana @ bibmet.ro

Delia Boian Șef Birou Filiale sector 6

delia.boian @ bibmet.ro

Liliana Radu Șef Birou Filiale sector 3

liliana.radu @ bibmet.ro

Zoia Gina Roman Șef Birou Filiale sector 5

gina.roman @ bibmet.ro

Alexandru Diță Șef serviciu Serviciul Prezervare, conservare, comunicare si valorizare colectii speciale si de patrimoniu. Depozitul legal local

alexandru.dita @ bibmet.ro

Cosmin Paul Metehău Serviciul Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară

cosmin.metehau @ bibmet.ro

Elisabeta Șerbănescu Biblioteca digitală Dacoromanica

elisabeta.serbanescu @ bibmet.ro