Anca Râpeanu Manager

anca.rapeanu@bibmet.ro

Ovidiu Drăgulinescu Director (economic)

ovidiu.dragulinescu@bibmet.ro

Gabriela Constantinescu Contabil șef

gabriela.constantinescu@bibmet.ro contabilitate@bibmet.ro

Liliana Radu Șef Serviciu Comunicarea colecţiilor. Relaţii cu publicul

liliana.radu@bibmet.rocirculatie@bibmet.ro

Marilena Chiriţă Șef Serviciu Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare şi coordonare programe şi proiecte

marilena.chirita@bibmet.ro programe@bibmet.ro

Luminița Mihaela Preda Șef Birou Filiale Est

luminita.preda@bibmet.ro

Gina Roman Șef Birou Filiale Vest

gina.roman@bibmet.ro

Delia Boian Șef Birou Filiale Nord

delia.boian@bibmet.ro

Mihaela Dragomir Șef Birou Filiale Sud

mihaela.dragomir@bibmet.ro

Mariana Gavrilă Șef Serviciu Prezervare. Conservare, comunicare şi valorizare colecţii speciale şi de patrimoniu. DLL

mariana.gavrila@bibmet.ro depozitlegal@bibmet.ro colectiispeciale@bibmet.ro

Șef Serviciu Dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor

livia.marin@bibmet.ro

Carmen Scoipan Șef Serviciu Formare profesională. Metodologic

carmen.scoipan@bibmet.ro formare@bibmet.ro

Marilena-Dana Petrescu Șef Serviciu Catalogare. Clasificare. Indexare

dana.petrescu@bibmet.ro catalogare@bibmet.ro

Alexandru Diţă Șef Birou Informare bibliografică. Cercetare multidisciplinară

alex.dita@bibmet.ro cercetare@bibmet.ro

Cristina Ghiţă Șef Birou Prelucrare documente digitale. Metadate

cristina.ghita@bibmet.ro bibliotecadigitala@bibmet.ro

Șef Serviciu Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară

administrativ@bibmet.ro

Elisabeta Şerbănescu Șef Birou Automatizare. Administrare sistem integrat de bibliotecă. IT

elisabeta.serbanescu@bibmet.ro sesizari.it@bibmet.ro