Anca Râpeanu Manager

anca.rapeanu@bibmet.ro

Ovidiu Drăgulinescu Director

ovidiu.dragulinescu@bibmet.ro

Daniela Hriscă Contabil șef

daniela.hrisca@bibmet.ro contabilitate@bibmet.ro

Liliana Radu Șef Serviciu Servicii publice. Circulaţia documentelor şi evidenţa utilizatorilor

liliana.radu@bibmet.rocirculatie@bibmet.ro

Marilena-Dana Petrescu Șef Serviciu Catalog electronic. Coordonare bibliografică

dana.petrescu@bibmet.ro catalogare@bibmet.ro

Gavrilă Mariana Șef Serviciu Colecţii speciale şi de patrimoniu. Depozit legal local

mariana.gavrila@bibmet.ro depozitlegal@bibmet.ro colectiispeciale@bibmet.ro

Livia Marin Șef Serviciu Dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor

livia.marin@bibmet.ro

Ioan Filoti Șef Serviciu Juridic. Resurse umane. Administrativ

ioan.filoti@bibmet.ro administrativ@bibmet.ro

Gabriela Toma Șef Serviciu Editare, tehnoredactare şi multiplicare

gabriela.toma@bibmet.ro editare@bibmet.ro

Florentina Dobrogeanu-Ipsilante Șef Serviciu Informare bibliografică. Cercetare multidisciplinară

florentina.dobrogeanu@bibmet.ro cercetare@bibmet.ro

Cristina Ghiţă Șef Serviciu Bibliotecă digitală. Baze de date

cristina.grita@bibmet.ro bibliotecadigitala@bibmet.ro

Alexandru Diţă Șef Serviciu Reconversie şi prezervare digitală. Noi tehnologii

alex.dita@bibmet.ro reconversiedigitala@bibmet.ro

Carmen Scoipan Șef Birou Formare profesională. Metodologic

carmen.scoipan@bibmet.ro formare@bibmet.ro

Horia Frunză Șef Birou Centrul de tineret. Valorificarea patrimoniului cultural scris. Programe educative

horia.frunza@bibmet.ro centrultineret@bibmet.ro

Elisabeta Şerbănescu Șef Birou Resurse WEB. Administrare sistem integrat de bibliotecă. IT

elisabeta.serbanescu@bibmet.ro sesizari.it@bibmet.ro