Zvetlana Preoteasa Manager

biblioteca@bibmet.ro

Ovidiu Drăgulinescu Director (economic)

ovidiu.dragulinescu@bibmet.ro

Mariana Gavrilă Director (de specialitate)

mariana.gavrila@bibmet.ro

Gabriela Constantinescu Contabil șef

gabriela.constantinescu@bibmet.ro contabilitate@bibmet.ro

Laura Vasilescu Șef Serviciu Prezervare. Conservare, comunicare şi valorizare colecţii speciale şi de patrimoniu. DLL

laura.vasilescu@bibmet.ro depozitlegal@bibmet.ro colectiispeciale@bibmet.ro

Liliana Radu Șef Serviciu Comunicarea colecţiilor. Relaţii cu publicul

liliana.radu@bibmet.rocirculatie@bibmet.ro

Marilena Chiriță Șef Serviciu Formare profesională. Metodologic

marilena.chirita@bibmet.ro formare@bibmet.ro

Angela Sabaru Șef Serviciu Marketing. Comunicare publică. Dezvoltare şi coordonare programe şi proiecte

angela.sabaru@bibmet.ro programe@bibmet.ro

Marilena-Dana Petrescu Șef Serviciu Catalogare. Clasificare. Indexare

dana.petrescu@bibmet.ro catalogare@bibmet.ro

vacant Șef Serviciu Dezvoltarea şi evidenţa colecţiilor

biblioteca@bibmet.ro

VACANT Șef Serviciu Administrativ. Tehnic. Gestiune imobiliară

administrativ@bibmet.ro

Adriana Pana Șef Birou Filiale Est

adriana.pana@bibmet.ro

Alexandru Diţă Șef Birou Informare bibliografică. Cercetare multidisciplinară

alex.dita@bibmet.ro cercetare@bibmet.ro

Gina Roman Șef Birou Filiale Vest

gina.roman@bibmet.ro

Cristina Ghiţă Șef Birou Prelucrare documente digitale. Metadate

cristina.ghita@bibmet.ro bibliotecadigitala@bibmet.ro

Delia Boian Șef Birou Filiale Nord

delia.boian@bibmet.ro

Elisabeta Şerbănescu Șef Birou Automatizare. Administrare sistem integrat de bibliotecă. IT

elisabeta.serbanescu@bibmet.ro sesizari.it@bibmet.ro

vacant Șef Birou Filiale Sud

biblioteca@bibmet.ro

Daniel Ciobanu Responsabil cu difuzarea informațiilor publice

comunicare@bibmet.ro